Библиотека  |   Технические словари
Расейска-беларускі слоўнік матэматычных, фізічных і тэхнічных тэрмінаў
A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  


абелев — абелеў
аберрационный — аберацыйны
аберрация — аберацыя, -цыі 
аберрация волновая — аберацыя хвалевая
абразив — абразіў, -зіва
абразивный — абразіўны
абсолютный — абсалютны
абсорбировать — абсарбіраваць
абсорбционный — абсарбцыйны
абсорбция — абсорбцыя, -цыі
абстрактный — абстрактны
аварийный — аварыйны
авария — аварыя, -рыі 
авария гипотетическая — аварыя гіпатэтычная 
авария с выбросом радионуклидов — аварыя з выкідам радыенуклідаў
авиационный — авіяцыйны
автоволновой — аўтахвалевы
автокатод — аўтакатод, -да 
автокатод острийный — аўтакатод вастрыйны
автоколебания — аўтаваганні, -нняў
автоколебательный — аўтавагальны
автоколлимационный — аўтакалімацыйны
автоколлимация — аўтакалімацыя, -цыі
автокомпенсационный — аўтакампенсацыйны
автокомпенсация — аўтакампенсацыя, -цыі
автокорреляционно-корреляционный — аўтакарэляцыйна-карэляцыйны
автокорреляционный — аўтакарэляцыйны
автокорреляция — аўтакарэляцыя, -цыі
автолист — аўталіст, -та 
автолист холоднокатаный — аўталіст халоднакатаны
автомат — аўтамат, -та
автоматизация — аўтаматызацыя, -цыі 
автоматизация испытаний — аўтаматызацыя выпрабаванняў 
автоматизация научных исследований — аўтаматызацыя навуковых даследаванняў 
автоматизация проектирования — аўтаматызацыя праектавання 
автоматизация процесса — аўтаматызацыя працэсу 
автоматизация работ — аўтаматызацыя работ 
автоматизация эксперимента — аўтаматызацыя эксперыменту
автоматизированный — аўтаматызаваны
автоматизировать — аўтаматызаваць
автоматика — аўтаматыка, -кі
автоматически — аўтаматычна
автоматический — аўтаматычны
автоматный — аўтаматны
автомобилестроение — аўтамабілебудаванне, -ння
автомобилестроительный — аўтамабілебудаўнічы
автомобиль — аўтамабіль, -ля 
автомобиль большегрузный — аўтамабіль велікагрузны 
автомобиль грузовой — аўтамабіль грузавы 
автомобиль грузоподъёмностью 100 тонн — аўтамабіль грузападымальнасцю 100 тон 
автомобиль легковой — аўтамабіль легкавы 
автомобиль многоосный — аўтамабіль шматвосевы 
автомобиль особо большой грузоподъёмности — аўтамабіль асабліва вялікай грузападымальнасці
автомобильный — аўтамабільны
автоморфизм — аўтамарфізм, -му
автоморфный — аўтаморфны
автономный — аўтаномны
автопреобразование — аўтапераўтварэнне, -ння
авторегрессионный — аўтарэгрэсійны
авторегрессия — аўтарэгрэсія, -сіі
автотракторный — аўтатрактарны
автотранспорт — аўтатранспарт, -ту
автотранспортный — аўтатранспартны
автоэмиссионный — аўтаэмісійны
автоэмиттер — аўтаэмітэр, -ра 
автоэмиттер острийный — аўтаэмітэр вастрыйны
агломерат — агламерат, -ту
агломерация — агламерацыя, -цыі 
агломерация частиц сажи — агламерацыя часцінак сажы
агрегат — 
1. техн. агрэгат, -та; 
2. (смесь) агрэгат, -ту 
агрегат горячего цинкования — агрэгат гарачага цынкавання 
агрегат зарядов — агрэгат зарадаў 
агрегат индивидуальный — агрэгат індывідуальны 
агрегат исполнительный — агрэгат выканаўчы 
агрегат машины — агрэгат машыны 
агрегат непрерывного отжига — агрэгат бесперапыннага адпалу 
агрегат силовой — агрэгат сілавы 
агрегат трактора — агрэгат трактара 
агрегат цианиновых красителей — агрэгат цыянінавых фарбавальнікаў
агрегатирование — агрэгатаванне, -ння
агрегатированный — агрэгатаваны
агрегатируемый — агрэгатуемы
агрегатный — агрэгатны
агрегация — агрэгацыя, -цыі
агрегирование — агрэгіраванне, -ння
агрегированный — агрэгіраваны
агрессивный (о веществах, средах) — агрэсіўны
адаптация — адаптацыя, -цыі 
адаптация автоматическая — адаптацыя аўтаматычная 
адаптация в шкалах цветности — адаптацыя ў шкалах колернасці
адаптер — адаптэр, -ра 
адаптер для объединения ЭВМ — адаптэр для аб'яднання ЭВМ 
адаптер «канал-канал» (АКК) — адаптэр «канал-канал» (АКК) 
адаптер программный — адаптэр праграмны 
адаптер телевизионного сигнала — адаптэр тэлевізійнага сігналу
адаптивный — адаптыўны
адаптированный — адаптаваны
адаптировать — адаптаваць
адаптироваться — адаптавацца
адатом (адсорбированный атом) — адатам (адсарбіраваны атам), -ма
адгезиометр — адгезіёметр, -ра 
адгезиометр волоконный — адгезіёметр валаконны
адгезионный — адгезійны
адгезия — адгезія, -зіі 
адгезия к поверхности инструментов — адгезія да паверхні інструментаў 
адгезия связующего к наполнителю — адгезія звязваючага да напаўняльніка 
адгезия слоя — адгезія слоя
аддитивно — адытыўна 
аддитивно складываться — адытыўна складвацца
аддитивный — адытыўны
адекватно — адэкватна 
адекватно описать — адэкватна апісаць 
адекватно учесть — адэкватна ўлічыць
адекватность — адэкватнасць, -ці
адекватный — адэкватны
адиабата — адыябата, -ты
адиабатический — адыябатычны
адиабатичность — адыябатычнасць, -ці
адиабатный — адыябатны
адион (адсорбированный ион) — адыон (адсарбіраваны іон), -на
адический — адычны
адичность — адычнасць, -ці
адрес — адрас, -са
адресация — адрасацыя, -цыі 
адресация переменных — адрасацыя пераменных
адрон — адрон, -на 
адрон с произвольным спином — адрон з адвольным спінам 
адрон структурный — адрон структурны
адрон-адронный — адрон-адронны
адронизация — адранізацыя, -цыі 
адронизация глюонов — адранізацыя глюонаў 
адронизация кварков — адранізацыя кваркаў
адрон-мезонный — адрон-мезонны
адронный — адронны
адсорбат — адсарбат, -ту
адсорбент — адсарбент, -ту 
адсорбент твёрдый — адсарбент цвёрды
адсорбер — адсорбер, -ра
адсорбированный — адсарбіраваны
адсорбировать — адсарбіраваць
адсорбирующий — адсарбіруючы [адсарбіравальны]
адсорбционно-каталитический — адсарбцыйна-каталітычны
адсорбционный — адсарбцыйны
адсорбция — адсорбцыя, -цыі
азеотроп — азеатроп, -пу
азеотропный — азеатропны
азимут — азімут, -та 
азимут поляризации — азімут палярызацыі
азимутальный — азімутальны
азокраситель — азафарбавальнік, -ка
азот (N) — азот, -ту 
азот жидкий — азот вадкі 
азот молекулярный — азот малекулярны 
азот особо чистый — азот асабліва чысты
азотный — азотны
азот(о)содержащий — азот(а)змяшчальны
АИГ-лазер (лазер на алюмоиттриевом гранате) — АІГ-лазер (лазер на алюмаітрыевым гранаце), АІГ-лазера
аккомодационный — акамадацыйны
аккомодация — акамадацыя, -цыі
аккумулятор — акумулятар, -ра
аккумуляторный — акумулятарны
аксиальный — аксіяльны
активатор — актыватар, -ру 
активатор редкоземельный — актыватар рэдказямельны 
активатор термобарического спекания — актыватар тэрмабарычнага спякання
активационный — актывацыйны
активация — актывацыя, -цыі 
активация вязкости расплава — актывацыя вязкасці расплаву 
активация спекаемых компонентов — актывацыя спякаемых кампанентаў
активизация — актывізацыя, -цыі
активизированный — актывізаваны
активирование — актываванне, -ння
активированный — актываваны 
активированный красителем — актываваны фарбавальнікам
активность — актыўнасць, -ці 
активность акустической кавитации — актыўнасць акустычнай кавітацыі 
активность виброакустическая — актыўнасць вібраакустычная 
активность высокая — актыўнасць высокая 
активность естественная — актыўнасць натуральная 
активность меньшая — актыўнасць меншая 
активность оптическая — актыўнасць аптычная 
активность отходящих газов — актыўнасць адыходзячых газаў 
активность по цезию — актыўнасць па цэзіі 
активность пониженная — актыўнасць паніжаная 
активность радионуклида — актыўнасць радыенукліду 
активность суммарная — актыўнасць сумарная 
активность удельная — актыўнасць удзельная 
активность фотосенсибилизирующая — актыўнасць фотасенсібілізуючая [фотасенсібілізавальная]
активный — актыўны
актиниевый — актыніевы
актиний (Ac) — актыній, -нію
актуальный — актуальны
акустика — акустыка, -кі
акустический — акустычны
акустооптика — акустаоптыка, -кі
акустооптический — акустааптычны
акустоэлектроника — акустаэлектроніка, -кі
акустоэлектронный — акустаэлектронны
акцептор — акцэптар, -ра
акцепторный — акцэптарны
алгебра — алгебра, -ры 
алгебра бесконечная — алгебра бесканечная 
алгебра векторная — алгебра вектарная 
алгебра Вирасоро — алгебра Вірасора 
алгебра гензелева — алгебра гензелева 
алгебра групповая — алгебра групавая 
алгебра Каца-Муди — алгебра Каца-Мудзі 
алгебра кортежная — алгебра картэжная 
алгебра линейная — алгебра лінейная 
алгебра логики — алгебра логікі 
алгебра модулярная — алгебра мадулярная 
алгебра неразветвлённая — алгебра неразгалінаваная 
алгебра полевых функционалов — алгебра палявых функцыяналаў 
алгебра простая — алгебра простая 
алгебра релятивистская векторная — алгебра рэлятывісцкая вектарная 
алгебра с делением — алгебра з дзяленнем 
алгебра центральная — алгебра цэнтральная
алгебраизованный — алгебраізаваны
алгебраически — алгебраічна 
алгебраически замкнутый — алгебраічна замкнуты
алгебраический — алгебраічны
алгоритм — алгарытм, -му 
алгоритм векторизованный — алгарытм вектарызаваны 
алгоритм векторно-конвейерный — алгарытм вектарна-канвеерны 
алгоритм векторный — алгарытм вектарны 
алгоритм восстановления изображения — алгарытм аднаўлення відарыса 
алгоритм выполнения операции — алгарытм выканання аперацыі 
алгоритм вычисления — алгарытм вылічэння 
алгоритм вычислительный — алгарытм вылічальны 
алгоритм выявления случайных отказов — алгарытм выяўлення выпадковых адмоў 
алгоритм диалогового синтеза — алгарытм дыялогавага сінтэзу 
алгоритм итерационный — алгарытм ітэрацыйны 
алгоритм комбинаторный — алгарытм камбінаторны 
алгоритм логико-комбинаторный — алгарытм логіка-камбінаторны 
алгоритм логического управления — алгарытм лагічнага кіравання 
алгоритм моделирования — алгарытм мадэліравання 
алгоритм нелинейный — алгарытм нелінейны 
алгоритм оптимальный — алгарытм аптымальны 
алгоритм параллельный — алгарытм паралельны 
алгоритм поиска — алгарытм пошуку 
алгоритм полиномиальный — алгарытм полінаміяльны 
алгоритм построения разностных схем — алгарытм пабудовы рознасных схем 
алгоритм практический — алгарытм практычны 
алгоритм преобразования «текст-в-речь» — алгарытм пераўтварэння «тэкст-у-маўленне» 
алгоритм приближённого решения — алгарытм прыбліжанага рашэння 
алгоритм приближённый — алгарытм прыбліжаны 
алгоритм проектирования — алгарытм праектавання 
алгоритм псевдополиномиальный — алгарытм псеўдаполінаміяльны 
алгоритм разработанный — алгарытм распрацаваны 
алгоритм распознавания геометрических объектов — алгарытм распазнавання геаметрычных аб'ектаў 
алгоритм расчёта — алгарытм разліку 
алгоритм реализации цифровой подписи — алгарытм рэалізацыі лічбавага подпісу 
алгоритм реального времени — алгарытм рэальнага часу 
алгоритм решения задачи — алгарытм рашэння задачы 
алгоритм сегментации изображений — алгарытм сегментацыі відарысаў 
алгоритм формирования бинарного поля — алгарытм фарміравання бінарнага поля 
алгоритм функционирования системы — алгарытм функцыяніравання сістэмы 
алгоритм численного решения — алгарытм лікавага рашэння 
алгоритм эффективный — алгарытм эфектыўны
алгоритмический — алгарытмічны
алгоритмы — алгарытмы, -маў 
алгоритмы динамического программирования — алгарытмы дынамічнага праграміравання 
алгоритмы линейной алгебры — алгарытмы лінейнай алгебры 
алгоритмы математического моделирования — алгарытмы матэматычнага мадэліравання 
алгоритмы многокадрового накопления данных — алгарытмы шматкадравага накаплення даных 
алгоритмы нахождения выпуклых оболочек на плоскости — алгарытмы знаходжання выпуклых абалонак на плоскасці 
алгоритмы согласованные — алгарытмы ўзгодненыя 
алгоритмы функционально-логического проектирования — алгарытмы функцыянальна-лагічнага праектавання
алкил — алкіл, -лу
алкильный — алкільны
алкоксил — алкаксіл, -лу
алкоксильный — алкаксільны
алмаз — 
1. мин. алмаз, -зу; 
2. техн. алмаз, -за 
алмаз синтетический — алмаз сінтэтычны
алмазно-абразивный — алмазна-абразіўны
алмазный — алмазны
алмазоабразивный — алмазаабразіўны
алмазоподобный — алмазападобны
алмазосодержащий — алмазазмяшчальны
алунд — алунд, -ду
алундовый — алундавы
альбедо ср. — альбеда нескл. ср. 
альбедо подстилающей поверхности — альбеда падсцілаючай паверхні
альтернатива — альтэрнатыва, -вы
альтернативный — альтэрнатыўны
альфа-излучающий — альфа-выпраменьваючы
альфа-излучение — альфа-выпраменьванне, альфа-выпраменьвання
альфа-спектрометр — альфа-спектрометр, альфа-спектрометра
альфа-спектрометрический — альфа-спектраметрычны
альфа-частица — альфа-часціца, альфа-часціцы
алюминиевый — алюмініевы
алюминий (Al) — алюміній, -нію 
алюминий анодный — алюміній анодны 
алюминий высокочистый — алюміній высакачысты
алюмогель м. — алюмагель, -лю м.
алюмоиттриевый — алюмаітрыевы
алюмониобат — алюманіябат, -ту 
алюмониобат свинца — алюманіябат свінцу
алюмооксид — алюмааксід, -ду
алюмооксидный — алюмааксідны
амбиполярность — амбіпалярнасць, -ці
амбиполярный — амбіпалярны
америций (Am) — амерыцый, -цыю
амин — амін, -ну
аминозамещённый — аміназамешчаны
аминокислота — амінакіслата, -ты
аминокислотный — амінакіслотны
аммиак — аміяк, -ку
аморфизация — амарфізацыя, -цыі
аморфизованный — амарфізаваны
аморфность — аморфнасць, -ці
аморфный — аморфны
ампер (А) — ампер (А), -ра
ампер-час (А·ч) — ампер-гадзіна (А·гадз), ампер-гадзіны
амплитуда — амплітуда, -ды 
амплитуда импульса — амплітуда імпульсу 
амплитуда колебаний — амплітуда ваганняў 
амплитуда комптоновского рассеяния — амплітуда комптанаўскага рассеяння 
амплитуда низкочастотного смещения — амплітуда нізкачастотнага зрушэння 
амплитуда поля — амплітуда поля 
амплитуда процесса — амплітуда працэсу 
амплитуда пульсаций — амплітуда пульсацый 
амплитуда рассеяния — амплітуда рассеяння 
амплитуда упругого рассеяния — амплітуда пругкага рассеяння 
амплитуда фоторасщепления дейтрона — амплітуда фотарасшчаплення дэйтрона
амплитудно-отстроечный — амплітудна-адладжвальны
амплитудно-фазовый — амплітудна-фазавы
амплитудно-частотный — амплітудна-частотны
амплитудно-широтный — амплітудна-шыротны
амплитудный — амплітудны
ампула — ампула, -лы 
ампула двойная — ампула падвойная 
ампула кварцевая — ампула кварцавая
анализ — аналіз, -зу 
анализ абсорбционный — аналіз абсарбцыйны 
анализ атомный спектральный — аналіз атамны спектральны 
анализ в реальном масштабе времени — аналіз у рэальным маштабе часу 
анализ веществ — аналіз рэчываў 
анализ загрязнённости радионуклидами — аналіз забруджанасці радыенуклідамі 
анализ изображения — аналіз відарыса 
анализ информативности спектральных данных — аналіз інфарматыўнасці спектральных даных 
анализ информации — аналіз інфармацыі 
анализ конформационный — аналіз канфармацыйны 
анализ корректности — аналіз карэктнасці 
анализ корреляционно-регрессионный — аналіз карэляцыйна-рэгрэсійны 
анализ корреляционный — аналіз карэляцыйны 
анализ кривых затухания фосфоресценции — аналіз крывых затухання фасфарэсцэнцыі 
анализ кристаллической структуры — аналіз крышталічнай структуры 
анализ магнитошумовой информации — аналіз магніташумавой інфармацыі 
анализ микросегментный — аналіз мікрасегментны 
анализ на гамма-активность — аналіз на гама-актыўнасць 
анализ неразрушающий — аналіз неразбураючы 
анализ подробный — аналіз падрабязны 
анализ послойный — аналіз паслойны 
анализ признаков — аналіз прыкмет 
анализ проб внешних объектов — аналіз проб знешніх аб'ектаў 
анализ проведённый — аналіз праведзены 
анализ радиохимический — аналіз радыехімічны 
анализ распределения освещения — аналіз размеркавання асвятлення 
анализ результатов — аналіз вынікаў 
анализ рентгеновский — аналіз рэнтгенаўскі 
анализ рентгеновский фазовый — аналіз рэнтгенаўскі фазавы 
анализ системный — аналіз сістэмны 
анализ спектральный — аналіз спектральны 
анализ спектров совместный — аналіз спектраў сумесны 
анализ сравнительный — аналіз параўнальны 
анализ статических признаков — аналіз статычных прыкмет 
анализ структурный — аналіз структурны 
анализ теоретический — аналіз тэарэтычны 
анализ тонкий — аналіз тонкі 
анализ узкополосный — аналіз вузкапалосны 
анализ фазовый — аналіз фазавы 
анализ функции на экстремум — аналіз функцыі на экстрэмум 
анализ цифровой — аналіз лічбавы 
анализ численный — аналіз лікавы 
анализ экспериментально-статистической информации — аналіз эксперыментальна-статыстычнай інфармацыі 
анализ экспериментальных данных — аналіз эксперыментальных даных 
анализ экспрессный — аналіз экспрэсны 
анализ элементный — аналіз элементны 
анализ эмиссионный спектральный — аналіз эмісійны спектральны
анализатор — аналізатар, -ра 
анализатор автоматизированный — аналізатар аўтаматызаваны 
анализатор газообразных веществ — аналізатар газападобных рэчываў 
анализатор дистанционный — аналізатар дыстанцыйны 
анализатор дифференциальный — аналізатар дыферэнцыяльны 
анализатор инфракрасный — аналізатар інфрачырвоны 
анализатор лазерный — аналізатар лазерны 
анализатор магнитошумовой — аналізатар магніташумавы 
анализатор многоканальный — аналізатар шматканальны 
анализатор оптико-акустический — аналізатар оптыка-акустычны 
анализатор оптический — аналізатар аптычны 
анализатор термический — аналізатар тэрмічны 
анализатор фильтровый — аналізатар фільтравы
анализированный — аналізаваны
анализировать — аналізаваць
анализироваться — аналізавацца
анализируемый — аналізуемы
аналитически — аналітычна 
аналитически задать — аналітычна задаць
аналитический — аналітычны
аналог — аналаг, -га 
аналог зарубежный — аналаг замежны 
аналог известный — аналаг вядомы 
аналог квантовый — аналаг квантавы 
аналог мировой — аналаг сусветны
аналогичный — аналагічны
аналогия — аналогія, -гіі
аналоговый — аналагавы
аналого-импульсный — аналага-імпульсны
аналого-цифровой — аналага-лічбавы
ангармонизм — ангарманізм, -му
ангармонический — ангарманічны
ангармоничность — ангарманічнасць, -ці
ангстрем (Аo) — ангстрэм, -ма
анероид — анероід, -да
анероидно-мембранный — анероідна-мембранны
анизотропия — анізатрапія, -піі 
анизотропия излучения — анізатрапія выпраменьвання 
анизотропия индуцированная — анізатрапія індуцыраваная 
анизотропия магнитная — анізатрапія магнітная 
анизотропия магнитная кристаллографическая — анізатрапія магнітная крышталеграфічная 
анизотропия магнитная планарная — анізатрапія магнітная планарная 
анизотропия механических свойств — анізатрапія механічных уласцівасцей 
анизотропия наведённая — анізатрапія наведзеная 
анизотропия одноосная — анізатрапія аднавосевая 
анизотропия оптически индуцированная — анізатрапія аптычна індуцыраваная 
анизотропия процесса — анізатрапія працэсу 
анизотропия разлёта продуктов фотодиссоциации — анізатрапія разлёту прадуктаў фотадысацыяцыі 
анизотропия резонатора — анізатрапія рэзанатара
анизотропность — анізатропнасць, -ці
анизотропный — анізатропны
аннигилировать — анігіліраваць
аннигиляционный — анігіляцыйны
аннигиляция — анігіляцыя, -цыі 
аннигиляция излучательная — анігіляцыя выпраменьвальная 
аннигиляция экситонов — анігіляцыя эксітонаў
анод — анод, -да 
анод кольцевой — анод кальцавы
анодирование — анадзіраванне, -ння 
анодирование глубокое — анадзіраванне глыбокае 
анодирование двухстороннее — анадзіраванне двухбаковае 
анодирование на глубину свыше 200 мкм — анадзіраванне на глыбіню звыш 200 мкм 
анодирование электрохимическое — анадзіраванне электрахімічнае
анодировать — анадзіраваць
анодный — анодны
аномалия — анамалія, -ліі
аномально — анамальна 
аномально высокий — анамальна высокі
аномальный — анамальны
ансамбль — ансамбль, -ля 
ансамбль случайного процесса — ансамбль выпадковага працэсу
антиавтоморфизм — антыаўтамарфізм, -му 
антиавтоморфизм инволютивный — антыаўтамарфізм інвалютыўны
антикоммутатор — антыкамутатар, -ра
антикоррозийный — антыкаразійны
антикоррозионный — антыкаразійны
антимонид — антыманід, -ду 
антимонид индия — антыманід індыю
антинейтрино ср. — антынейтрына нескл. ср. 
антинейтрино электронное — антынейтрына электроннае
антиобледенитель — 
1. (средство) антыабледзяніцель, -ля; 
2. (оборудование) антыабледзяняльнік, -ка
антиобледенительный — антыабледзяняльны
антисимметрический — антысіметрычны
антисимметричный — антысіметрычны
антисимметрия — антысіметрыя, -рыі
антистоксов — антыстоксаў
антифермион — антыферміён, -на
антифермионный — антыферміённы
антиферромагнетизм — антыферамагнетызм, -му
антиферромагнетик — антыферамагнетык, -ка
антиферромагнитный — антыферамагнітны
антифрикционный — антыфрыкцыйны
античастица — антычасціца, -цы
антиэкранировать — антыэкраніраваць
антропогенный — антрапагенны
апериодический — аперыядычны
апериодичность — аперыядычнасць, -ці
апертура — апертура, -ры 
апертура объектива — апертура аб'ектыва 
апертура приёмная — апертура прыёмная 
апертура световая — апертура светлавая
апертурный — апертурны
апостериори — апастэрыёры нескл.
апостериорный — апастэрыёрны
аппарат — 
1. техн. апарат, -та; 
2. в др. знач. апарат, -ту 
аппарат биотехнологический — апарат біятэхналагічны 
аппарат вихревой — апарат віхравы 
аппарат высоковольтный — апарат высакавольтны 
аппарат газоочистки — апарат газаачысткі 
аппарат копировальный — апарат капіравальны 
аппарат космический — апарат касмічны 
аппарат летательный — апарат лятальны 
аппарат математический — апарат матэматычны 
аппарат режущий — апарат рэжучы 
аппарат режущий резонансный — апарат рэжучы рэзанансны 
аппарат рентгеновский — апарат рэнтгенаўскі 
аппарат рентгеновский импульсный — апарат рэнтгенаўскі імпульсны 
аппарат смешения — апарат змяшэння
аппаратно-программный — апаратна-праграмны
аппаратный — апаратны
аппаратура — апаратура, -ры 
аппаратура автоматизированная — апаратура аўтаматызаваная 
аппаратура высокого давления — апаратура высокага ціску 
аппаратура для неразрушающего анализа — апаратура для неразбураючага аналізу 
аппаратура измерительная — апаратура вымяральная 
аппаратура КАМАК — апаратура КАМАК 
аппаратура магнитографическая — апаратура магнітаграфічная 
аппаратура магнитоизмерительная — апаратура магнітавымяральная 
аппаратура межмашинного обмена — апаратура міжмашыннага абмену 
аппаратура радиоэлектронная (РЭА) — апаратура радыёэлектронная (РЭА) 
аппаратура сопрягающая — апаратура спалучальная 
аппаратура спектральная — апаратура спектральная 
аппаратура электронная — апаратура электронная 
аппаратура ядерно-физическая — апаратура ядзерна-фізічная
аппаратурный — апаратурны
аппликатор — аплікатар, -ра 
аппликатор магнитный — аплікатар магнітны
аппрет м. — апрэт, -ту м.
аппретирование — апрэціраванне, -ння 
аппретирование дисперсными полимерами — апрэціраванне дысперснымі палімерамі 
аппретирование наполнителя — апрэціраванне напаўняльніка 
аппретирование органическими соединениями — апрэціраванне арганічнымі злучэннямі 
аппретирование тканевого наполнителя — апрэціраванне тканіннага напаўняльніка
аппретировать — апрэціраваць
аппроксимационный — апраксімацыйны
аппроксимация — апраксімацыя, -цыі 
аппроксимация гауссовская — апраксімацыя гаўсаўская 
аппроксимация параметрическая — апраксімацыя параметрычная 
аппроксимация равномерно пригодная — апраксімацыя раўнамерна прыгодная 
аппроксимация разностная — апраксімацыя рознасная 
аппроксимация слабая — апраксімацыя слабая 
аппроксимация функции — апраксімацыя функцыі
априори — апрыёры нескл.
априорный — апрыёрны
апробация — апрабацыя, -цыі
апробирование — апрабіраванне, -ння
апробированный — апрабіраваны
апробировать — апрабіраваць
арбитражный — арбітражны
аргон (Ar) — аргон, -ну 
аргон технический — аргон тэхнічны
аргонный — аргонны
аргоновый — аргонавы
аргонодуговой — аргонадугавы
аргумент — аргумент, -та 
аргумент запаздывающий — аргумент запазняльны 
аргумент неявный — аргумент няяўны 
аргумент опережающий — аргумент апераджальны 
аргумент явный — аргумент яўны
арифметика — арыфметыка, -кі 
арифметика мультипликативная конечномерных тел — арыфметыка мультыплікатыўная канечнамерных цел
арифметический — арыфметычны
арматура — арматура, -ры
арматурный — арматурны
армирование — арміраванне, -ння 
армирование композиционным материалом — арміраванне кампазіцыйным матэрыялам
армированный — арміраваны 
армированный тонкими волокнами — арміраваны тонкімі валокнамі
армировать — арміраваць
армирующий — арміруючы [арміравальны]
аромат — 
1. (квантовое число) арамат, -та; 
2. хим. арамат, -ту
ароматический — араматычны
аррениусовский — арэніусаўскі
аррениусовского типа — арэніусаўскага тыпу
арсенид — арсенід, -ду 
арсенид галлия — арсенід галію 
арсенид галлия гидрогенизованный — арсенід галію гідрагенізаваны 
арсенид индия p-типа — арсенід індыю p-тыпу
арсенид-галлиевый — арсенід-галіевы
архив — архіў, -хіва
архитектура — архітэктура, -ры 
архитектура запоминающего устройства — архітэктура запамінаючага [запамінальнага] прыстасавання 
архитектура конвейерная — архітэктура канвеерная 
архитектура нейрокомпьютера — архітэктура нейракамп'ютэра
архитектурный — архітэктурны
асимметрический — асіметрычны
асимметричный — асіметрычны
асимметрия — асіметрыя, -рыі
асимптота — асімптота, -ты
асимптотика — асімптотыка, -кі 
асимптотика квазиклассическая — асімптотыка квазікласічная 
асимптотика правильная — асімптотыка правільная
асимптотически — асімптатычна 
асимптотически оптимальный — асімптатычна аптымальны
асимптотический — асімптатычны
асинхронный — асінхронны
аспект — аспект, -ту 
аспект прагматический — аспект прагматычны 
аспект реализационный — аспект рэалізацыйны 
аспект технологический — аспект тэхналагічны
аспирационный — аспірацыйны
аспирация — аспірацыя, -цыі
ассортимент — асартымент, -ту
ассоциативность — асацыятыўнасць, -ці
ассоциативный — асацыятыўны
ассоциация — асацыяцыя, -цыі
ассоциированный — асацыіраваны
астат (At) — астат, -ту
астрофизика — астрафізіка, -кі
астрофизический — астрафізічны
атмосфера — атмасфера, -ры 
атмосфера многокомпонентная — атмасфера шматкампанентная 
атмосфера паров ртути — атмасфера пароў ртуці 
атмосфера физическая — атмасфера фізічная
атмосферный — атмасферны
атмосферопрочность — атмасфератрываласць, -ці
атмосферостойкость — атмасферастойкасць, -ці
атом — атам, -ма 
атом адсорбированный (адатом) — атам адсарбіраваны (адатам) 
атом в возбуждённом состоянии — атам ва ўзбуджаным стане 
атом в основном состоянии — атам у асноўным стане 
атом водородоподобный — атам вадародападобны 
атом ионизирующийся — атам іанізавальны 
атом ионно-внедрённый — атам іонна-ўкаранёны 
атом междоузельный — атам міжвузельны 
атом межслоевой — атам міжслаявы 
атом мюонный — атам мюонны 
атом нейтральный — атам нейтральны 
атом падающий — атам падаючы 
атом примесный — атам прымесны 
атом центральный — атам цэнтральны
атомарный — атамарны
атомизатор — атамізатар, -ра 
атомизатор плазменный — атамізатар плазменны
атомизация — атамізацыя, -цыі
атомно-силовой — атамна-сілавы
атомный — атамны
атомы — атамы, -маў 
атомы изовалентные — атамы ізавалентныя
аттенюатор — атэнюатар, -ра
аттестация — атэстацыя, -цыі 
аттестация измерительной аппаратуры — атэстацыя вымяральнай апаратуры 
аттестация метрологическая — атэстацыя метралагічная
аттестованный — атэставаны
аттестовать — 
1. сов. атэставаць; 
2. несов. атэстоўваць
аттрактор — атрактар, -ра 
аттрактор Лоренца — атрактар Лорэнца 
аттрактор странный — атрактар дзіўны
аустенит — аўстэніт, -ту
аустенитный — аўстэнітны
аустенитовый — аўстэнітавы
аффинно-метрический — афінна-метрычны
аффинный — афінны
ациклический — ацыклічны
аэрация — аэрацыя, -цыі
аэрирующий — аэрыруючы [аэрыравальны]
аэрогель м. — аэрагель, -лю м.
аэрогидродинамика — аэрагідрадынаміка, -кі
аэрогидродинамический — аэрагідрадынамічны
аэродинамика — аэрадынаміка, -кі
аэродинамический — аэрадынамічны
аэрозоль м. — аэразоль, -лю м. 
аэрозоль внеоблачный — аэразоль пазавоблачны 
аэрозоль дымовой — аэразоль дымавы 
аэрозоль почвенный — аэразоль глебавы 
аэрозоль твёрдый — аэразоль цвёрды 
аэрозоль тонкодисперсный — аэразоль тонкадысперсны
аэрозольный — аэразольны
аэрокосмический — аэракасмічны
аэротермооптический — аэратэрмааптычны
аэрофотоснимок — аэрафотаздымак, -мка

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я